هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2010-03-02

عنوان : ( تعیین منابع اعتماد به نفس ورزشی و مقایسه آنها بر اساس سطح عملکرد در کشتی گیران جوان نخبه )

نویسندگان: جعفر عبدالعلی زاده , جعفر محمدی , سیدرضا عطارزاده حسینی , مهدی سهرابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین منابع اعتماد به نفس ورزشی و مقایسه آنها بر اساس سطح عملکرد در کشتی گیران جوان نخبه

کلمات کلیدی

تعیین منابع اعتماد به نفس ورزشی و مقایسه آنها بر اساس سطح عملکرد در کشتی گیران جوان نخبه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020484,
author = {عبدالعلی زاده, جعفر and محمدی, جعفر and عطارزاده حسینی, سیدرضا and سهرابی, مهدی},
title = {تعیین منابع اعتماد به نفس ورزشی و مقایسه آنها بر اساس سطح عملکرد در کشتی گیران جوان نخبه},
booktitle = {هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تعیین منابع اعتماد به نفس ورزشی و مقایسه آنها بر اساس سطح عملکرد در کشتی گیران جوان نخبه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین منابع اعتماد به نفس ورزشی و مقایسه آنها بر اساس سطح عملکرد در کشتی گیران جوان نخبه
%A عبدالعلی زاده, جعفر
%A محمدی, جعفر
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A سهرابی, مهدی
%J هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2010

[Download]