همایش کشوری علوم اعصاب , 2011-02-16

عنوان : ( بررسی اثر بی هوشی مکرر ناشی از تیوپنتال در دوره نوزادی بر میزان پاسخ به درد موش های صحرایی پس از بلوغ )

نویسندگان: فاطمه فقیه مجیدی , مسعود فریدونی , علی مقیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثر بی هوشی مکرر ناشی از تیوپنتال در دوره نوزادی بر میزان پاسخ به درد موش های صحرایی پس از بلوغ

کلمات کلیدی

بررسی اثر بی هوشی مکرر ناشی از تیوپنتال در دوره نوزادی بر میزان پاسخ به درد موش های صحرایی پس از بلوغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020560,
author = {فقیه مجیدی, فاطمه and فریدونی, مسعود and مقیمی, علی},
title = {بررسی اثر بی هوشی مکرر ناشی از تیوپنتال در دوره نوزادی بر میزان پاسخ به درد موش های صحرایی پس از بلوغ},
booktitle = {همایش کشوری علوم اعصاب},
year = {2011},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {بررسی اثر بی هوشی مکرر ناشی از تیوپنتال در دوره نوزادی بر میزان پاسخ به درد موش های صحرایی پس از بلوغ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر بی هوشی مکرر ناشی از تیوپنتال در دوره نوزادی بر میزان پاسخ به درد موش های صحرایی پس از بلوغ
%A فقیه مجیدی, فاطمه
%A فریدونی, مسعود
%A مقیمی, علی
%J همایش کشوری علوم اعصاب
%D 2011

[Download]