همایش کشوری علوم اعصاب , 2011-02-16

عنوان : ( بررسی اثر استر س دوران جنینی رت ویستار بر حملات تشنجی فبرایل نوزادی و تشنجات ناشی از PTZ در دوران بلوغ )

نویسندگان: علی مقیمی , ناصر مهدوی شهری , عادل حق نژادآذر , صبا سیف حسینی , ثریا عباسی حبشی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثر استر س دوران جنینی رت ویستار بر حملات تشنجی فبرایل نوزادی و تشنجات ناشی از PTZ در دوران بلوغ

کلمات کلیدی

, استرس دوران جنینی, Restrainer , تشنجات فبرایل, PTZ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020563,
author = {مقیمی, علی and مهدوی شهری, ناصر and حق نژادآذر, عادل and سیف حسینی, صبا and عباسی حبشی, ثریا},
title = {بررسی اثر استر س دوران جنینی رت ویستار بر حملات تشنجی فبرایل نوزادی و تشنجات ناشی از PTZ در دوران بلوغ},
booktitle = {همایش کشوری علوم اعصاب},
year = {2011},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {استرس دوران جنینی، Restrainer ، تشنجات فبرایل، PTZ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر استر س دوران جنینی رت ویستار بر حملات تشنجی فبرایل نوزادی و تشنجات ناشی از PTZ در دوران بلوغ
%A مقیمی, علی
%A مهدوی شهری, ناصر
%A حق نژادآذر, عادل
%A سیف حسینی, صبا
%A عباسی حبشی, ثریا
%J همایش کشوری علوم اعصاب
%D 2011

[Download]