همایش کشوری علوم اعصاب , 2011-02-16

عنوان : ( بررسی تیمار مرفین و کپسایسین در مرحله لاروی بر احساس درد حرارتی در مگس سرکه بالغ Drosophila Melanogaster )

نویسندگان: ملیحه اسکندری تربقان , مسعود فریدونی , علی مقیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تیمار مرفین و کپسایسین در مرحله لاروی بر احساس درد حرارتی در مگس سرکه بالغ Drosophila Melanogaster

کلمات کلیدی

, مگس سرکه, درد, مرفین, کاپسایسین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020566,
author = {اسکندری تربقان, ملیحه and فریدونی, مسعود and مقیمی, علی},
title = {بررسی تیمار مرفین و کپسایسین در مرحله لاروی بر احساس درد حرارتی در مگس سرکه بالغ Drosophila Melanogaster},
booktitle = {همایش کشوری علوم اعصاب},
year = {2011},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {مگس سرکه، درد، مرفین، کاپسایسین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تیمار مرفین و کپسایسین در مرحله لاروی بر احساس درد حرارتی در مگس سرکه بالغ Drosophila Melanogaster
%A اسکندری تربقان, ملیحه
%A فریدونی, مسعود
%A مقیمی, علی
%J همایش کشوری علوم اعصاب
%D 2011

[Download]