اقتصاد مقداری, دوره (5), شماره (3), سال (2008-12) , صفحات (79-105)

عنوان : ( بررسی ریاضیات در آموزش اقتصاد(مطالعه موردی دانشکده های اقتصاد در ایران) )

نویسندگان: باقر درویشی , محمدنبی شهیکی تاش , حسین محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به بررسی وسعت حوزه ی ریاضیات در اقتصاد و کاربرد هر یک از مباحث ریاضی در تئوری های اقتصادی پرداخته شده است. همچنین، در راستای ارزیابی میزان تسلط دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه های ایران با مهمترین مباحث ریاضی که در علم اقتصاد استفاده شده، پرسشنامه ای تدوین گردیده است که در آن میزان آشنایی دانشجویان با مباحث مختلف در ریاضیات سنجیده شده است. یافته های این تحقیق بیانگر آن است که دانشجویان تحصیلات تکمیلی ایران بر ریاضیاتی مسلط هستند که مربوط به دوره ی قبل از 1960 است و این دانش ریاضی علیرغم اهمیت آن، امروزه نقش بسیار ضعیفی در فهم کتب و مقالات اقتصادی دارد. در مجموع، یافته های تحقیق بیانگر آن است که با وجود آنکه ریاضیات دوره ی چهارم (از سال های 1990 به بعد) نقش بسزایی در تبیین و توسعه تئوری های جدید اقتصادی داشته است، ولی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته اقتصاد در کشور، آشنایی چندانی با این مباحث ندارند و به ضرورت آن نیز پی نبرده اند.

کلمات کلیدی

, اقتصاد ریاضی, دانشجویان تحصیلات تکمیلی, آموزش ریاضیات در اقتصاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020632,
author = {باقر درویشی and محمدنبی شهیکی تاش and محمدی, حسین},
title = {بررسی ریاضیات در آموزش اقتصاد(مطالعه موردی دانشکده های اقتصاد در ایران)},
journal = {اقتصاد مقداری},
year = {2008},
volume = {5},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-5850},
pages = {79--105},
numpages = {26},
keywords = {اقتصاد ریاضی- دانشجویان تحصیلات تکمیلی- آموزش ریاضیات در اقتصاد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ریاضیات در آموزش اقتصاد(مطالعه موردی دانشکده های اقتصاد در ایران)
%A باقر درویشی
%A محمدنبی شهیکی تاش
%A محمدی, حسین
%J اقتصاد مقداری
%@ 2008-5850
%D 2008

[Download]