آبادی, دوره (20), شماره (67), سال (2010-9) , صفحات (18-24)

عنوان : ( مرمت بافت های فرسوده-فرصت ها و چالش ها )

نویسندگان: حمید رضا شایان , حامد کامل نیا , حجت وثاق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مرمت بافت های شهری

کلمات کلیدی

, مرمت شهری, بافت های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020659,
author = {حمید رضا شایان and کامل نیا, حامد and حجت وثاق},
title = {مرمت بافت های فرسوده-فرصت ها و چالش ها},
journal = {آبادی},
year = {2010},
volume = {20},
number = {67},
month = {September},
issn = {1021-9846},
pages = {18--24},
numpages = {6},
keywords = {مرمت شهری-بافت های تاریخی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مرمت بافت های فرسوده-فرصت ها و چالش ها
%A حمید رضا شایان
%A کامل نیا, حامد
%A حجت وثاق
%J آبادی
%@ 1021-9846
%D 2010

[Download]