ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی ومکانیزاسیون , 2010-09-15

عنوان : ( تهیه نقشه pH و شوری خاک با استفاده از GIS )

نویسندگان: سیدمحمد مهدوی شهری , حسین درویشی , حسن عاقل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق که در زمینی به مساحت 12 هکتار انجام شد پس از نمونه گیری از خاک 48 نقطه از زمین و تعیین موقعیت جغرافیایی نقاط توس GPS گل اشباع تهیه شد و درآزمایشگاه pH و Ec مربوط به هر نمونه اندازه گیری شد.

کلمات کلیدی

, کشاورزی دقیق, GIS نقشه pH, شوری خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020695,
author = {مهدوی شهری, سیدمحمد and حسین درویشی and عاقل, حسن},
title = {تهیه نقشه pH و شوری خاک با استفاده از GIS},
booktitle = {ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی ومکانیزاسیون},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کشاورزی دقیق- GIS نقشه pH- شوری خاک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تهیه نقشه pH و شوری خاک با استفاده از GIS
%A مهدوی شهری, سیدمحمد
%A حسین درویشی
%A عاقل, حسن
%J ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی ومکانیزاسیون
%D 2010

[Download]