یازدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2000-03-06

عنوان : ( بکارگیری سیستم HACCP در صنایع گوشت و مرغ و نقش آن در امنیت غذایی )

نویسندگان: محمد محسن زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهم ترین روشهای کنترل کیفیت در صنایع غذایی با منشاء دامی سیستم HACCP است.

کلمات کلیدی

, HACCP , کنترل کیفیت مواد غذایی , مرغ و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020710,
author = {محسن زاده, محمد},
title = {بکارگیری سیستم HACCP در صنایع گوشت و مرغ و نقش آن در امنیت غذایی},
booktitle = {یازدهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2000},
location = {تهران, ايران},
keywords = {HACCP ، کنترل کیفیت مواد غذایی ، مرغ و گوشت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بکارگیری سیستم HACCP در صنایع گوشت و مرغ و نقش آن در امنیت غذایی
%A محسن زاده, محمد
%J یازدهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2000

[Download]