بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین , 2011-02-15

عنوان : ( آنالیز رخساره ها و محیط رسوبی نهشته های آواری ائوسن بینالود، شمال غرب نیشابور )

نویسندگان: زهره نوروزی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنالیز رخساره ها و محیط رسوبی نهشته های آواری ائوسن بینالود، شمال غرب نیشابور

کلمات کلیدی

, آنالیز رخساره ها و محیط رسوبی نهشته های آواری ائوسن بینالود, شمال غرب نیشابور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020741,
author = {نوروزی, زهره and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله},
title = {آنالیز رخساره ها و محیط رسوبی نهشته های آواری ائوسن بینالود، شمال غرب نیشابور},
booktitle = {بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آنالیز رخساره ها و محیط رسوبی نهشته های آواری ائوسن بینالود، شمال غرب نیشابور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنالیز رخساره ها و محیط رسوبی نهشته های آواری ائوسن بینالود، شمال غرب نیشابور
%A نوروزی, زهره
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%J بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
%D 2011

[Download]