چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20

عنوان : ( اثز تزریق شکمبه ای سطوح مختلف یک مخلوط آنزیمی بر قابلیت هضم مواد مغذی در گوسفند )

نویسندگان: قاسم جلیلوند , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثز تزریق شکمبه ای سطوح مختلف یک مخلوط آنزیمی بر قابلیت هضم مواد مغذی در گوسفند

کلمات کلیدی

, مخلوط آنزیمی, قابلیت هضم, تزریق شکمبه ای,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020845,
author = {قاسم جلیلوند and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا},
title = {اثز تزریق شکمبه ای سطوح مختلف یک مخلوط آنزیمی بر قابلیت هضم مواد مغذی در گوسفند},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مخلوط آنزیمی، قابلیت هضم، تزریق شکمبه ای، گوسفند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثز تزریق شکمبه ای سطوح مختلف یک مخلوط آنزیمی بر قابلیت هضم مواد مغذی در گوسفند
%A قاسم جلیلوند
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%J چهارمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2010

[Download]