اولین سمینار فیتوشیمی ایران , 2007-12-11

Title : ( Survey Extracting Pigmen from Laetiporus sulphurens Mushroom )

Authors: نسترن رئیسیان , Mahmood Zokaei , مهشید خاتمی راد ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Survey Extracting Pigmen from Laetiporus sulphurens Mushroom

Keywords

Survey Extracting Pigmen from Laetiporus sulphurens Mushroom
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020857,
author = {نسترن رئیسیان and Zokaei, Mahmood and مهشید خاتمی راد},
title = {Survey Extracting Pigmen from Laetiporus sulphurens Mushroom},
booktitle = {اولین سمینار فیتوشیمی ایران},
year = {2007},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {Survey Extracting Pigmen from Laetiporus sulphurens Mushroom},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Survey Extracting Pigmen from Laetiporus sulphurens Mushroom
%A نسترن رئیسیان
%A Zokaei, Mahmood
%A مهشید خاتمی راد
%J اولین سمینار فیتوشیمی ایران
%D 2007

[Download]