چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20

عنوان : ( تأثیر جایگزینی علف خشک یونجه با پوسته سویا در جیره گاوهای شیرده بر تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و سنتز پروتیین میکروبی با استفاده از نیتروژن - 15 )

نویسندگان: مهدی بهگر , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , سمانه قاسمی , میر احمد موسوی شلمانی , علی شیرزادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020858,
author = {بهگر, مهدی and ولی زاده, رضا and ناصریان, عباسعلی and قاسمی, سمانه and میر احمد موسوی شلمانی and علی شیرزادی},
title = {تأثیر جایگزینی علف خشک یونجه با پوسته سویا در جیره گاوهای شیرده بر تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و سنتز پروتیین میکروبی با استفاده از نیتروژن - 15},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پوسته سویا، علف یونجه، نیتروژن - 15، پروتیین میکروبی، گاو شیرده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر جایگزینی علف خشک یونجه با پوسته سویا در جیره گاوهای شیرده بر تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و سنتز پروتیین میکروبی با استفاده از نیتروژن - 15
%A بهگر, مهدی
%A ولی زاده, رضا
%A ناصریان, عباسعلی
%A قاسمی, سمانه
%A میر احمد موسوی شلمانی
%A علی شیرزادی
%J چهارمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2010

[Download]