نخستین همایش کشوری آکریل آمید و چالشهای آن در صنعت غذا , 2010-05-27

عنوان : ( مدل سازی سنتیکی تشکیل آکریل آمید در مواد غذایی )

نویسندگان: سید احمد شهیدی یاساقی , محبت محبی , ،زاده قربانی حسن سرایی , علی معتمدزادگان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات سنتیک تغییرات کیفیت در طول سرخ کردن اهمیت زیادی دارند زیرا آگاهی از پارامترهای سنتیک در طول فرایند امکان پیش بینی تغییرات کیفیت نهایی را فراهم می کند و ارزش فرآورده نهایی را از طریق انتخاب صحیح شرایط سرخ کردن بهبود می بخشد. سرعت تغییر با ترکیب فرآورده و یا فاکتورهای محیطی مرتبط است. فاکتورهای ترکیب فرآورده با ماهیت مواد غذایی مانند ویژگی های هر مرتبط هستند. فاکتورهای محیطی اصلی شامل دما، زمان، فشار هستند pH جزء از ماده غذایی، غلظت، مقدار رطوبت، فعالیت آب و درک سنیتیک، اهمیت زیادی در توانایی ما جهت کنترل ایجاد و شکل گیری آکریل آمید به ویژه در محدوده دماهایی که فرآوری مواد غذایی را در بر می گیرد، دارد. تشکیل آکریل آمید در مواد غذایی تحت کنترل سنتیکی قرار دارد.

کلمات کلیدی

, اکریل امید,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020957,
author = {سید احمد شهیدی یاساقی and محبی, محبت and ،زاده قربانی حسن سرایی and علی معتمدزادگان},
title = {مدل سازی سنتیکی تشکیل آکریل آمید در مواد غذایی},
booktitle = {نخستین همایش کشوری آکریل آمید و چالشهای آن در صنعت غذا},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اکریل امید- مدلسازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی سنتیکی تشکیل آکریل آمید در مواد غذایی
%A سید احمد شهیدی یاساقی
%A محبی, محبت
%A ،زاده قربانی حسن سرایی
%A علی معتمدزادگان
%J نخستین همایش کشوری آکریل آمید و چالشهای آن در صنعت غذا
%D 2010

[Download]