نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2010-11-09

عنوان : ( روش بهینه برای حل مسائل هیدرولیک جریان در شبکه لوله ها )

نویسندگان: عبدالرضا ظهیری , محمد قبایی سوق , ابوالفضل مساعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تمام یا برخی از معادلات تحلیل شبکه توزیع آب غیرخطی هستند چون هیچ روش مستقیمی برای حل معادلات غیرخطی وجود ندارد لذا باید از روشهای تکرار استفاده کرد. سه روش : هاردی کراس، نیوتون رافسون و نظریه خطی برای حل معادلات و در نتیجه تحلیل شبکه های توزیع آب وجود دارند دراین تحقیق ابتدا مبانی روش شیب کاهشی به عنوان یک روش بهینه برای حل همزمان معادلات دبی جریان و ارتفاع پیرومتریک شبکه ها ی لوله معرفی می شود سپس با حل یک شبکه ماتریس ها هی مورد نیاز و نحوه ی تشکیل آنها بیان می گردد.

کلمات کلیدی

, شبکه لوله, بسط تیلور, روش شیب کاهشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020991,
author = {عبدالرضا ظهیری and محمد قبایی سوق and مساعدی, ابوالفضل},
title = {روش بهینه برای حل مسائل هیدرولیک جریان در شبکه لوله ها},
booktitle = {نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شبکه لوله، بسط تیلور، روش شیب کاهشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روش بهینه برای حل مسائل هیدرولیک جریان در شبکه لوله ها
%A عبدالرضا ظهیری
%A محمد قبایی سوق
%A مساعدی, ابوالفضل
%J نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
%D 2010

[Download]