کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای , 2009-08-19

عنوان : ( بررسی زمانی گسترش مخروط آبشستگی در رسوبشویی هیدرولیکی تحت فشار. )

نویسندگان: محمد ابراهیم مشکاتی شهمیرزادی , امیر احمد دهقانی , صمد امامقلی زاده , ابوالفضل مساعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در چند دهه اخیر هر چند سدسازی از نظر کمی روند افزایشی داشته، ولی معضل رسوب‌گذاری همواره به عنوان مهمترین عامل در کوتاه‌کردن عمر مفید سدها مطرح بوده است و سدهای مخزنی زیادی بدلیل پر شدن از رسوب متروکه شده‌اند. رسوبشویی هیدرولیکی تحت فشار یکی از تکنیک‌های موثر برای رفع مشکل رسوب‌گذاری در مخازن سد می‌باشد، که تاثیر بسیار موضعی داشته و معمولاً برای خارج کردن رسوبات نهشته شده اطراف ورودی آبگیر نیروگاه بکار می‌رود. از آنجاییکه انجام رسوبشویی تحت فشار تا زمان تعادل باعث هدر رفتن منابع آبی و همچنین موجب مشکلات زیست‌محیطی در پایین دست سد می‌گردد، لذا ضرورت بررسی زمانی نرخ رسوبات فرسایش یافته و شکل حفره آبشستگی احساس می‌شود. در این تحقیق مراحل شکل‌گیری حفره آبشستگی و تغییرات ابعاد حفره مورد بررسی قرار گرفت. بررسی زمانی توسعه مخروط آبشستگی برای شرایط هیدرولیکی مختلف نشان داد که الگوی کلی و مشترکی بر آن حاکم است. نتایج همچنین نشان می‌دهد که به ازای یک ارتفاع ثابت آب در مخزن و در یک زمان مشخص، میزان عمق آبشستگی برای دبی تخلیه بزرگتر، بیشتر است. در این حالت، در دبی‌های تخلیه بزرگتر مخروط آبشستگی زودتر به تعادل می‌رسد. همچنین در یک دبی ثابت و در یک زمان مشخص، میزان عمق آبشستگی در مقادیر کمتر از ارتفاع آب در مخزن (عمق پایاب)، بیشتر بوده و زمان تعادل حفره برای مقادیر کمتر ارتفاع آب در مخزن کمتر است.

کلمات کلیدی

, رسوب, آبشستگی, حفره آبشستگی, رسوبشویی هیدرولیکی, بررسی زمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021014,
author = {محمد ابراهیم مشکاتی شهمیرزادی and امیر احمد دهقانی and صمد امامقلی زاده and مساعدی, ابوالفضل},
title = {بررسی زمانی گسترش مخروط آبشستگی در رسوبشویی هیدرولیکی تحت فشار.},
booktitle = {کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای},
year = {2009},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {رسوب، آبشستگی، حفره آبشستگی، رسوبشویی هیدرولیکی، بررسی زمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی زمانی گسترش مخروط آبشستگی در رسوبشویی هیدرولیکی تحت فشار.
%A محمد ابراهیم مشکاتی شهمیرزادی
%A امیر احمد دهقانی
%A صمد امامقلی زاده
%A مساعدی, ابوالفضل
%J کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
%D 2009

[Download]