همایش اقتصاد اسلامی و توسعه , 2010-05-19

عنوان : ( آموزش برای توسعه: پندارهای بین المللی، ‌واقعیتهای بومی )

نویسندگان: محمود سعیدی رضوانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در باب مقوله آموزش برای توسعه وشناخت لوازم و نیازهای آموزشی ناشی از توسعه بحثهای فراوان و مطولی شده است. دست اندرکاران بانک جهانی و مشاوران آموزشی یونسکو و دیگر صاحب نظران آموزشی بین المللی نظیر فاجرلیند و ژاک هلک همواره بر نقش آموزش در توسعه کشورها تاکید داشته اند. اصولاً به مانند تمامی انتظارات دیگری که همواره از آموزش و پرورش رفته است، ‌فراهم آوردن بستر توسعه و مجهز ساختن افراد جامعه به دانشها،‌نگرش ها، مهارتها و بینش های لازم برای توسعه یافتگی نیز جزئی از وظایف آموزش و پرورش تلقی شده است.در سطح ملی نیز برای تمامی صاحب نظران توسعه بر نقش آموزش، به ویژه آموزش و پرورش سنین 6 تا18 سالگی تاکید ورزیده اند . مقاله حاضر ضمن پذیرش کلی اصل ضرورت توجه به \"آموزش برای توسعه\" به طرح دو چالش و تامل اساسی در مور رویکرد مذکور پرداخته است.در چالش نخستین با عنوان: آموزش برای توسعه یا توسعه برای آموزش،‌ بعد از ارائه بحث نظری برخی مصادیق علمی درتضاد میان توسعه و اصول تربیتی آمده است. چالش دوم،‌درباره توجه به تفاوت نقش مورد انتظار با کارکرد عملی آموزش و پرورش رسمی است. در این بخش راجع به متمرکز نمودن نظام آموزش و پرورش رسمی و دلایل عدم هماهنگی تمرکز نظام آموزش و پرورش رسمی با مقتضیات توسعه و نمونه هایی از محدودیت نظام آموزش و رسمی در توسعه محلی محله\" قلعه آبکوه\" در شهر مشهد و منطقه همت آباد آمده است.

کلمات کلیدی

, توسعه, ‌آموزش و پرورش رسمی, ‌ تمرکز ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021112,
author = {سعیدی رضوانی, محمود},
title = {آموزش برای توسعه: پندارهای بین المللی، ‌واقعیتهای بومی},
booktitle = {همایش اقتصاد اسلامی و توسعه},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {توسعه،‌آموزش و پرورش رسمی،‌ تمرکز ، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آموزش برای توسعه: پندارهای بین المللی، ‌واقعیتهای بومی
%A سعیدی رضوانی, محمود
%J همایش اقتصاد اسلامی و توسعه
%D 2010

[Download]