دومین همایش ملی انجمن آموزش عالی ایران , 2010-05-19

عنوان : ( سنجش تمایل اساتید دانشگاه به مشارکت در قلمروهای برنامه درسی )

نویسندگان: حسین جعفری ثانی , فاطمه معلم علی آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سنجش تمایل اساتید دانشگاه به مشارکت در قلمروهای برنامه درسی

کلمات کلیدی

, برنامه درسی, سنجش, قلمروهای برنامه درسی , اساتید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021515,
author = {جعفری ثانی, حسین and فاطمه معلم علی آبادی},
title = {سنجش تمایل اساتید دانشگاه به مشارکت در قلمروهای برنامه درسی},
booktitle = {دومین همایش ملی انجمن آموزش عالی ایران},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {برنامه درسی- سنجش- قلمروهای برنامه درسی - اساتید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنجش تمایل اساتید دانشگاه به مشارکت در قلمروهای برنامه درسی
%A جعفری ثانی, حسین
%A فاطمه معلم علی آبادی
%J دومین همایش ملی انجمن آموزش عالی ایران
%D 2010

[Download]