دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2011-04-28

عنوان : ( تحمل به یخ زدگی در چند گونه علف چمنی تحت شرایط کنترل شده )

نویسندگان: کوروش شجاعی نوفرست , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , جواد رضائی , سید فاضل فاضلی کاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خسارت سرما یکی از مهمترین عوامل محدود کننده کشت علف های چمنی در مناطق معتدله بوده که جهت کشت موفق آنها استفاده از گونه های متحمل ضروری می باشد. به منظور ارزیابی تحمل به یخ زدگی چند گونه علف چمنی تحت شرایط کنترل شده، این آزمایش در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت فاکتوریل

کلمات کلیدی

, تنش سرما, چمن, درصد بقا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021897,
author = {شجاعی نوفرست, کوروش and نظامی, احمد and خزاعی, حمیدرضا and رضائی, جواد and فاضلی کاخکی, سید فاضل},
title = {تحمل به یخ زدگی در چند گونه علف چمنی تحت شرایط کنترل شده},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران},
year = {2011},
location = {یزد, ايران},
keywords = {تنش سرما، چمن، درصد بقا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحمل به یخ زدگی در چند گونه علف چمنی تحت شرایط کنترل شده
%A شجاعی نوفرست, کوروش
%A نظامی, احمد
%A خزاعی, حمیدرضا
%A رضائی, جواد
%A فاضلی کاخکی, سید فاضل
%J دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
%D 2011

[Download]