دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2011-04-28

عنوان : ( ارزیابی تحمل ارقام چغندر قند( Beta vulgaris L.) به دماهای انجماد تحت شرایط کنترل شده )

نویسندگان: حمید رضا مهرآبادی , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , مجید دشتی , فرزین پورامیردشت میان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی تحمل ارقام چغندر قند به دماهای انجماد تحقیقی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال 1388 انجام شد و طی آن هفت رقم به نامهای Superma , Jolge, Monatunno , Giada , PP8 , SBSI1 , Palma در معرض 10 تیمار دمایی (0، 2-، 4-، 6-، 8-، 10-، 12-، 14-، 16- و 18- درجه سانتی گراد) قرار گرفتند. گیاهان تا مرحله 4-5 برگی در شرایط طبیعی نگهداری شده و پس از آن به فریزر ترموگرادیان منتقل شدند. تعداد ، سطح و وزن خشک برگ، درصد بقا، درجه حرارت

کلمات کلیدی

, تنش سرما, درصد بقا, چغندر قند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021898,
author = {مهرآبادی, حمید رضا and نظامی, احمد and خزاعی, حمیدرضا and دشتی, مجید and پورامیردشت میان, فرزین},
title = {ارزیابی تحمل ارقام چغندر قند( Beta vulgaris L.) به دماهای انجماد تحت شرایط کنترل شده},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران},
year = {2011},
location = {یزد, ايران},
keywords = {تنش سرما،درصد بقا، چغندر قند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تحمل ارقام چغندر قند( Beta vulgaris L.) به دماهای انجماد تحت شرایط کنترل شده
%A مهرآبادی, حمید رضا
%A نظامی, احمد
%A خزاعی, حمیدرضا
%A دشتی, مجید
%A پورامیردشت میان, فرزین
%J دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
%D 2011

[Download]