نوزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2011 , 2011-05-10

عنوان : ( بررسی ارتعاشات پیچشی شفت‌های غیریکنواخت مخروطی با روش مدل‌سازی هیبریدی )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , امین ثقفی , سید یوسف احمدی بروغنی , ، ایمان ثقفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی و تحلیل ارتعاشات پیچشی شفت‌های غیریکنواخت مخروطی به روش مدل‌سازی هیبریدی می‌پردازد. روش هیبریدی یک روش تحلیلی و بر اساس روش مدل‌سازی به کمک المان‌های گسترده و متمرکز (DLMT) می‌باشد. ماتریس انتقال برای یک المان گسترده مخروطی محاسبه و در روش DLMT به کار گرفته می‌شود. ارتعاشات پیچشی چند سیستم تحلیل می‌گردد. برای بررسی صحت و دقت روش ارائه‌شده، نتایج عددی بدست آمده از این روش با نتایج روش‌هایی مانند روش اجزاء محدود و روش تحلیلی ارائه شده در مقالات دیگر مقایسه می‌گردد.

کلمات کلیدی

, ارتعاشات پیچشی, مدلسازی هیبریدی, DLMT, ماتریس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021939,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and ثقفی, امین and سید یوسف احمدی بروغنی and ، ایمان ثقفی},
title = {بررسی ارتعاشات پیچشی شفت‌های غیریکنواخت مخروطی با روش مدل‌سازی هیبریدی},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2011},
year = {2011},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {ارتعاشات پیچشی، مدلسازی هیبریدی، DLMT، ماتریس انتقال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ارتعاشات پیچشی شفت‌های غیریکنواخت مخروطی با روش مدل‌سازی هیبریدی
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A ثقفی, امین
%A سید یوسف احمدی بروغنی
%A ، ایمان ثقفی
%J نوزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2011
%D 2011

[Download]