نخستین همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، و مصرف در صنایع غذایی , 2011-05-10

عنوان : ( تشخیص عیوب سطحی عناب و طبقه‌بندی آن با ویژگیهای شکلی و بافتی به کمک پردازش تصویر )

نویسندگان: سعیدرضا سبحانی پور , محمدحسین عباسپور فرد , حمیدرضا پوررضا , محسن شاکری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برخی از محصولات کشاورزی مانند عناب، سنجد و زیتون بر اثر امراض یا آفات دچار چروکیدگی یا پوکی داخلی شده، کیفیت این محصولات پایین آمده و در نتیجه نیاز به جدا کردن محصول سالم از غیر سالم و یا طبقه بندی محصول در گروه های مختلف می باشد. در این تحقیق با استفاده از تکنیک پردازش تصویر که روشی سریع، دقیق و غیر مخرب است، به طبقه بندی و تشخیص عیوب سطحی عناب بر اساس ویژگیهای شکلی و بافتی این محصول و استاندارد ملی ایران اقدام شده است. برای شناسائی و طبقه بندی عیوب سطحی عناب 8 ویژگی شکلی و 24 ویژگی بافتی جهت تشخیص چروکیدگی،آفت زدگی،شکستگی و نارس بودن میوه مورد بررسی قرار گرفت و ویژگیهای برتر مشخص شد. علاوه براین ترکیب چند ویژگی با یکدیگر جهت طبقه بندی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که ویژگیهای بافتی با دقت بسیار بهتری نسبت به ویژگیهای شکلی در تشخیص عیوب سطحی عناب مؤثر هستند. بطوریکه از طریق این ویژگی ها می توان با دقت بیش از 96 درصد عناب چروکیده از سالم، که به عنوان یک ویژگی منفی در بازاریابی محصول مطرح است، را جدا نمود.

کلمات کلیدی

, طبقه بندی, عناب, پردازش تصویر, شناسائی ضایعات, چروکیدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022036,
author = {سبحانی پور, سعیدرضا and عباسپور فرد, محمدحسین and پوررضا, حمیدرضا and شاکری, محسن},
title = {تشخیص عیوب سطحی عناب و طبقه‌بندی آن با ویژگیهای شکلی و بافتی به کمک پردازش تصویر},
booktitle = {نخستین همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، و مصرف در صنایع غذایی},
year = {2011},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {طبقه بندی،عناب،پردازش تصویر،شناسائی ضایعات، چروکیدگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشخیص عیوب سطحی عناب و طبقه‌بندی آن با ویژگیهای شکلی و بافتی به کمک پردازش تصویر
%A سبحانی پور, سعیدرضا
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A پوررضا, حمیدرضا
%A شاکری, محسن
%J نخستین همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، و مصرف در صنایع غذایی
%D 2011

[Download]