اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم , 2011-05-18

عنوان : ( ناحیه بندی اقلیمی ایران با استفاده از شاخص بارش موثر )

نویسندگان: مهدی تیموری , سیدجواد عظیم زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آن جایی که در کشاورزی، رطوبت خاک نقش مهمی در رشد محصولات دارد و شاخص های اقلیمی هواشناسی به تنهایی بیانگر رطوبت خاک نمی باشند استفاده از شاخصی که مقدار بارش و تبخیر را توأما در نظر بگیرد ضروری است. این مقاله با استفاده از چنین شاخصی به نام شاخص مقدار بارش موثر به ناحیه بندی ایران و بررسی نوسانات آن به صورت فصلی و سالانه پرداخته است. نتایج این تحقیق بیانگر این مطلب است که از نظر شاخص مذکور، ایران به پنج ناحیه ی اقلیمی تقسیم بندی می شود و اکثر مساحت ایران را آب و هوای خشک و نیمه خشک در بر گرفته است. همچنین با توجه به تطابق اقلیمی این شاخص با اقلیم های هواشناسی کشور، استفاده از این روش در مطالعات بعدی توصیه می گردد.

کلمات کلیدی

, شاخص بارش موثر, ناحیه بندی اقلیمی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022042,
author = {تیموری, مهدی and عظیم زاده, سیدجواد},
title = {ناحیه بندی اقلیمی ایران با استفاده از شاخص بارش موثر},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم},
year = {2011},
location = {کرج, ايران},
keywords = {شاخص بارش موثر، ناحیه بندی اقلیمی، ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ناحیه بندی اقلیمی ایران با استفاده از شاخص بارش موثر
%A تیموری, مهدی
%A عظیم زاده, سیدجواد
%J اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
%D 2011

[Download]