ششمین کنگره مهندسی عمران , 2011-04-26

عنوان : ( دیوار برشی فولادی با ستون مرکب تحت اثربارهای تناوبی دینامیکی )

نویسندگان: هاشم شریعتمدار , مجید عباس زادگان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله مدل های متفاوت دیوار برشی فولادی کامپوزیت با تغییر در پارامتر های مؤثر در رفتار این نوع سیستم ها، تحت بار های دینامیکی ضخامت ورق ستون کامپوزیت، ضخامت بال تیرها و ، fc′ : چرخه ای آنالیز غیر خطی گردید. نتایج نشان می دهد که افزایش در پارامترهای شکل و ضخامت دیوار برشی، شکل پذیری را کاهش داده که حداکثر آن مربوط به افزایش مقاومت بتن می باشد. افزایش پارامترهای I ستون های فوق منجر به افرایش مقاومت دینامیکی و استهلاک انرژی می گردد، که بیشترین آن برای افزایش ضخامت ورق دیوار برشی می باشد

کلمات کلیدی

, دیوار برشی فولادی کامپوزیت, ستون کامپوزیت, منحنی هیسترزیس, استهلاک انرژی, ضریب شکل پذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022191,
author = {شریعتمدار, هاشم and عباس زادگان, مجید},
title = {دیوار برشی فولادی با ستون مرکب تحت اثربارهای تناوبی دینامیکی},
booktitle = {ششمین کنگره مهندسی عمران},
year = {2011},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {دیوار برشی فولادی کامپوزیت، ستون کامپوزیت، منحنی هیسترزیس، استهلاک انرژی، ضریب شکل پذیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دیوار برشی فولادی با ستون مرکب تحت اثربارهای تناوبی دینامیکی
%A شریعتمدار, هاشم
%A عباس زادگان, مجید
%J ششمین کنگره مهندسی عمران
%D 2011

[Download]