نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2010-07-31

عنوان : ( بررسی اثر تاریخ و تراکم کاشت و تداخل علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycine max ) )

نویسندگان: مینا ابراهیمی - دانشجو , مجید پوریوسف - راهنمای اول , مهدی راستگو , ملیحه قنبری مطلق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی اثرات تاریخ و تراکم کاشت بر شاخص های رشدی و عملکرد سویا

کلمات کلیدی

, تاریخ کاشت , تراکم کاشت , اجزای عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022523,
author = {مینا ابراهیمی - دانشجو and مجید پوریوسف - راهنمای اول and راستگو, مهدی and ملیحه قنبری مطلق},
title = {بررسی اثر تاریخ و تراکم کاشت و تداخل علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycine max )},
booktitle = {نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تاریخ کاشت - تراکم کاشت - اجزای عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تاریخ و تراکم کاشت و تداخل علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycine max )
%A مینا ابراهیمی - دانشجو
%A مجید پوریوسف - راهنمای اول
%A راستگو, مهدی
%A ملیحه قنبری مطلق
%J نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2010

[Download]