پنجمین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی(غرب کشور) , 2011-05-18

عنوان : ( طراحی مکانیزم زیرشکنی عمق متغیر )

نویسندگان: ایمان فلاحی کوشالی , محمدحسین آق خانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این طرح برای کنترل دقیق عمق کارادوات خاکورزی سیستمی طراحی شده است، تا علاوه بر اینکه معایب Variable Depth ) موجود کار با ادوات خاکورزی را برطرف می کند،انجام خاکورزی با عمق متغیر را نیز ممکن می سازد.از مشکلات سیستم های فعلی خاکورزی می توان به مواردی چون: عدم وجود (Tillage مکانیزمی برای قرار دادن خاکورز در عمق دقیق، عدم قابلیت انجام خاکورزی دقیق، عدم دید و نظارت کافی راننده تراکتور بر عملکرد خاکورز، اشاره کرد. با توجه به مشکلاتفعلی خاکورزی در ایران که در بالا به برخی از آنها اشاره شد، و نیز توجه به شیوهای جدید خاکورزی دقیق، برای انجام عملیات خاکورزی با عمق متغیر سیستمی طراحی شده است که، عمق خاکورزی را در هرلحظه با توجه به پارامترهای مختلف خاکو تراکتور محاسبه و اعمال می کند.

کلمات کلیدی

, زیرشکنی عمق متغیر, خاکورزی دقیق, مکانیزم هیدرولیکی, واحد کنترل و فرمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022598,
author = {فلاحی کوشالی, ایمان and آق خانی, محمدحسین},
title = {طراحی مکانیزم زیرشکنی عمق متغیر},
booktitle = {پنجمین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی(غرب کشور)},
year = {2011},
location = {سنندج, ايران},
keywords = {زیرشکنی عمق متغیر، خاکورزی دقیق، مکانیزم هیدرولیکی،واحد کنترل و فرمان الکترونیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی مکانیزم زیرشکنی عمق متغیر
%A فلاحی کوشالی, ایمان
%A آق خانی, محمدحسین
%J پنجمین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی(غرب کشور)
%D 2011

[Download]