پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی(غرب کشور) , 2011-05-18

عنوان : ( طراحی مکانیزم تعیین موقعیت قرارگیری ادوات متصل به تراکتور نسبت به سطح زمین )

نویسندگان: ایمان فلاحی کوشالی , محمدحسین آق خانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای تعیین موقعیت ادواتی که به تراکتور متصل می باشند، مکانیزم الکترومکانیکی طراحی شده است، که می تواند در هرلحظه بطور پیوسته موقعیت قرارگیری ادوات را نسبت به زمین تعیین و برای اپراتور نمایش دهد. همچنین مکانیزم طراحی شده دارای قابلیت ثبت داده ها براساس مختصات جغرافیایی محل اندازه گیری می باشد. هر سری از داده های ثبتشده را می توان در فایل های جداگانه ذخیره نمود و پساز عملیات کشاورزی، از آنها برای تحلیل و بررسی های مورد نظر استفاده نمود. مکانیزم مذکور به گونه ای طراحی شده است که می توان آن را بر روی انواع مختلفی از تراکتورهای متداول در ایران نصب نمود. و نیز می توان موقعیت قرار گیری تمامی ادواتی که به پشت تراکتور متصل می شوند، اعم از خاکورزها، کودپاش، کودکارها، سمپاش ها، بذکار و بذرپاشها و...، را نسبتبه زمین اندازه گیری نمود.

کلمات کلیدی

, سیستم اندازه گیری دقیق, کشاورزی دقیق, مدار الکترونیکی, فناوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022599,
author = {فلاحی کوشالی, ایمان and آق خانی, محمدحسین},
title = {طراحی مکانیزم تعیین موقعیت قرارگیری ادوات متصل به تراکتور نسبت به سطح زمین},
booktitle = {پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی(غرب کشور)},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {سیستم اندازه گیری دقیق، کشاورزی دقیق، مدار الکترونیکی، فناوری اطلاعات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی مکانیزم تعیین موقعیت قرارگیری ادوات متصل به تراکتور نسبت به سطح زمین
%A فلاحی کوشالی, ایمان
%A آق خانی, محمدحسین
%J پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی(غرب کشور)
%D 2011

[Download]