اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران , 2011-05-18

عنوان : ( سنجش میزان کارآمدی نرم افزارهای آموزش الکترونیکی درس زبان انگلیسی و ریاضی دوره متوسطه از منظر معیارهای اساسی طراحی برنامه درسی )

نویسندگان: حسین جعفری ثانی , محمد مهدی مومنی , حمیده پاک مهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نرم افزارهای آموزش الکترونیکی درس زبان انگلیسی و ریاضی دوره متوسطه از جهت انطباق با برخی معیارهای اساسی طراحی برنامه درسی مناسب و در برخی دیگر نامناسب است.

کلمات کلیدی

, کارآمدی, نرم افزارهای آموزش الکترونیکی , درس زبان انگلیسی , درس ریاضی , دوره متوسطه , معیارهای اساسی طراحی برنامه درسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022701,
author = {جعفری ثانی, حسین and محمد مهدی مومنی and پاک مهر, حمیده},
title = {سنجش میزان کارآمدی نرم افزارهای آموزش الکترونیکی درس زبان انگلیسی و ریاضی دوره متوسطه از منظر معیارهای اساسی طراحی برنامه درسی},
booktitle = {اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کارآمدی- نرم افزارهای آموزش الکترونیکی -درس زبان انگلیسی -درس ریاضی -دوره متوسطه - معیارهای اساسی طراحی برنامه درسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنجش میزان کارآمدی نرم افزارهای آموزش الکترونیکی درس زبان انگلیسی و ریاضی دوره متوسطه از منظر معیارهای اساسی طراحی برنامه درسی
%A جعفری ثانی, حسین
%A محمد مهدی مومنی
%A پاک مهر, حمیده
%J اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران
%D 2011

[Download]