احیا, دوره (1), شماره (18), سال (2006-12) , صفحات (95-109)

عنوان : ( مطالعه طولی پیرامون توانایی حرکتی و تیز حسی جنبشی کودکان در معرض ابتلا به اختلال هماهنگی رشدی(DCD) )

نویسندگان: محمود سعیدی رضوانی , سید محسن اصغری نکاح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برخی مطالعات توانایی جنبشی ضعیف را با هماهنگی حرکتی ضعیف در کودکان سنین مدرسه، ارتباط داده اند. لیکن مطالعات اندکی حس جنبشی را در کودکان کوچکتر(خردسال قبل از مدرسه) مورد بررسی قرار داده اند. هدف این مطالعه مشخص کردن این است که آیا کودکان پیش دبستانی که به عنوان در معرض خطر ابتلا به اختلال هماهنگی رشدی مشخص شده اند، توانایی جنبشی ضعیف تری نسبت به گروه کنترل دارند(یا خیر)؟ توانایی جنبشی و هوش عملی گروهی از کودکان 4 تا 5 ساله ارزیابی شد. از طریق ارزیابی انفرادی 291 کودک، 31 نفر آن ها به عنوان در معرض خطر ابتلا به اختلال هماهنگی رشدی(DCD) در این سن مشخص شدند. یک سال بعد،30 نفر که هنوز در معرض خطر ابتلا به DCD تعیین شدند. این کودکان (23نفر) از نظر هوشبهر کلامی، سن و جنسیت با گروه کنترل، همتا شدند و عملکرد آن ها بر اساس آزمون تیزحسی جنبشی(KAT) و سه خرده آزمون از وکسلر پیش دبستانی تجدید نظر شده هوشبهر عملی (WPPSL-R) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نمرات هر دو آزمون تیزحسی جنبشی و خرده آزمونهای عملکردی، در کودکان در معرض خطر ابتلا به DCD بگونه معناداری پایین تر، از گروه کنترل بود. ارزیابی تعقیبی یکسال بعد نشان داد که نمرات تیز حسی جنبشی هر دو گروه افزایش یافته، لیکن گروه کنترل همچنان به طور معناداری از گروه کودکان دچار هماهنگی حرکتی ضعیف دارای نمرات بهتری باقی ماندند.

کلمات کلیدی

, اختلال هماهنگی رشدی, هماهنگی حرکتی, حس جنبشی, هوشبهرعملی, Developmental coordination disorder, Motor coordination, Kinetic sense
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022712,
author = {سعیدی رضوانی, محمود and اصغری نکاح, سید محسن},
title = {مطالعه طولی پیرامون توانایی حرکتی و تیز حسی جنبشی کودکان در معرض ابتلا به اختلال هماهنگی رشدی(DCD)},
journal = {احیا},
year = {2006},
volume = {1},
number = {18},
month = {December},
issn = {****-0106},
pages = {95--109},
numpages = {14},
keywords = {اختلال هماهنگی رشدی، هماهنگی حرکتی، حس جنبشی، هوشبهرعملی، Developmental coordination disorder، Motor coordination، Kinetic sense},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه طولی پیرامون توانایی حرکتی و تیز حسی جنبشی کودکان در معرض ابتلا به اختلال هماهنگی رشدی(DCD)
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A اصغری نکاح, سید محسن
%J احیا
%@ ****-0106
%D 2006

[Download]