41 امین کنفرانس ریاضی ایران , 2010-09-12

عنوان : ( رهیافتی نو برای بدست آوردن نقاط تعادل یک سیستم دینامیکی )

نویسندگان: علی وحیدیان کامیاد , مهران مازندرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین نقاط تعادل سیستم های دینامیکی اهمیت بسیار زیادی داردبه خصوص در تعیین سیستم های دینامیکی و ناحیه جذب که در نظریه کنترل نقش به سزایی دارد و از سویی دیگر تعیین این نقاط در سیستم های غیر خطی چند ورودی و چند خروجی به مراتب مشکلتر از سیستم های خطی می باشد. در این مقاله قصد داریم رهیافتی نو برای بدست آوردن کلیه نقاط تعادل دستگاه های جبری غیر خطی هموار را مورد مطالعه قرار دهیم .....

کلمات کلیدی

, نقاط تعادل , برنامه ریزی غیر خطی, سیستم های دینامیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022949,
author = {وحیدیان کامیاد, علی and مازندرانی, مهران},
title = {رهیافتی نو برای بدست آوردن نقاط تعادل یک سیستم دینامیکی},
booktitle = {41 امین کنفرانس ریاضی ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {نقاط تعادل - برنامه ریزی غیر خطی- سیستم های دینامیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رهیافتی نو برای بدست آوردن نقاط تعادل یک سیستم دینامیکی
%A وحیدیان کامیاد, علی
%A مازندرانی, مهران
%J 41 امین کنفرانس ریاضی ایران
%D 2010

[Download]