نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2010-09-12

عنوان : ( زمین شناسی، پتروگرافی و اکتشافات ژئوشیمیایی افیولیتهای منطقه چشمه سیر سبزوار )

نویسندگان: وحید ابراهیمی , سیداحمد مظاهری , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , حسین غفاری راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افیولیت سبزوار یکی از زیر تقسیمات بزرگ کمپلکس افیولیتی واقع شده در امتداد مرز شمالی خرد قاره ایران مرکزی قرار دارد، و یکی از گروههای افیولیتی و کالرد ملانژ داخل ایران است. سنگهای آذرین این کمپلکس شامل پریدوتیت (هارزبورگیت، دونیت و لرزولیت) سرپانتینیت، به مقدار کم پیروکسنیت، گابرو ها و توالی آتشفشانی است که یک محدودهی وسیع از ترکیبات بازالتها و آندزیتهای بازالتی تا داسیت- ریوداسیت، ریولیتها و بازانیت ها نمایش می دهد. سنگهای رسوبی شامل یک توالی از سنگهای کم عمق – عمیق دریایی تریاس بالایی تا کرتاسه زیرین میشود. منطقه مورد مطالعه در 30 کیلومتری شمال سبزوار واقع در 8 کیلومتری روستای زعفرانیه و شمال روستای چشمه سیر قرار دارد. اکثر سنگ های منطقه توده های هارزبورگیتی و دونیتی می باشد که به طور متوسط تا شدید سرپانتینیتی مطالعات ژئوشیمیایی در منطقه در غالب ژئوشیمی رودخانهای انجام شد.

کلمات کلیدی

, افیولیت سبزوار, پریدوتیت (هارزبورگیت, دونیت و لرزولیت) سرپانتینیت, به مقدار کم پیروکسنیت, گابرو ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023057,
author = {ابراهیمی, وحید and مظاهری, سیداحمد and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and غفاری راد, حسین},
title = {زمین شناسی، پتروگرافی و اکتشافات ژئوشیمیایی افیولیتهای منطقه چشمه سیر سبزوار},
booktitle = {نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {افیولیت سبزوار، پریدوتیت (هارزبورگیت، دونیت و لرزولیت) سرپانتینیت، به مقدار کم پیروکسنیت، گابرو ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی، پتروگرافی و اکتشافات ژئوشیمیایی افیولیتهای منطقه چشمه سیر سبزوار
%A ابراهیمی, وحید
%A مظاهری, سیداحمد
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A غفاری راد, حسین
%J نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2010

[Download]