نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2010-09-12

عنوان : ( پتروگرافی، دگرسانی واکتشافات ژئوشیمیایی سنگی و رسوبات رودخانه ای درجنوب غرب قوچان(آق قلعه) )

نویسندگان: هادی خورسنداکبرزاده , حسین غفاری راد , خسرو ابراهیمی نصرآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه آق قلعه در 45 کیلومتری جنوب غرب قوچان و در محدوده طول جغرافیایی 01 58 و 06 58 و عرض جغرافیایی 54 36 و 57 36 واقع شده است. عمده سنگ های منطقه را واحدهای نیمه عمیق مونزودیوریت پورفیری؛ دیوریت پورفیری و واحدهای عمیق گابرو و واحدهای اتشفشانی عمدتاً از نوع تراکی آندزیت تشکیل می دهند.

کلمات کلیدی

, آق قلعه, مونزودیوریت پورفیری, دیوریت پورفیری و واحدهای عمیق گابرو, آلتراسیون پروپیلیتیک, سیلیسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023058,
author = {خورسنداکبرزاده, هادی and غفاری راد, حسین and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو},
title = {پتروگرافی، دگرسانی واکتشافات ژئوشیمیایی سنگی و رسوبات رودخانه ای درجنوب غرب قوچان(آق قلعه)},
booktitle = {نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آق قلعه، مونزودیوریت پورفیری، دیوریت پورفیری و واحدهای عمیق گابرو، آلتراسیون پروپیلیتیک، سیلیسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پتروگرافی، دگرسانی واکتشافات ژئوشیمیایی سنگی و رسوبات رودخانه ای درجنوب غرب قوچان(آق قلعه)
%A خورسنداکبرزاده, هادی
%A غفاری راد, حسین
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%J نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2010

[Download]