اولین همایش ملی سلامت از دیدگاه قرآن کریم , 2011-03-02

عنوان : ( تاثیر معنویت بر رضایتمندی و جهت گیری زندگی در دانشجویان )

نویسندگان: مصطفی بلقان آبادی , رضا سلطانی شال , محمدسعید عبدخدائی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر معنویت بر رضایتمندی و جهت گیری زندگی در دانشجویان بررسی علمی شده است.

کلمات کلیدی

, معنویت , رضایتمندی , جهت گیری زندگی , دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023201,
author = {بلقان آبادی, مصطفی and سلطانی شال, رضا and عبدخدائی, محمدسعید and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {تاثیر معنویت بر رضایتمندی و جهت گیری زندگی در دانشجویان},
booktitle = {اولین همایش ملی سلامت از دیدگاه قرآن کریم},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {معنویت ، رضایتمندی ، جهت گیری زندگی ، دانشجویان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر معنویت بر رضایتمندی و جهت گیری زندگی در دانشجویان
%A بلقان آبادی, مصطفی
%A سلطانی شال, رضا
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J اولین همایش ملی سلامت از دیدگاه قرآن کریم
%D 2011

[Download]