هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2011-09-04

عنوان : ( ارزیابی ارتباط بین ویژگی های فیزیکی و دوام داری سنگ های مصرفی در موج شکن جدید بندر انزلی )

نویسندگان: وحیده توحیدی کرندق , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , محمدرضا نیکودل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی ویژگی های سنگ های مصرفی در سازه های دریایی به دلیل عدم امکان بازسازی آن ها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. بنابراین ارزیابی ویژگی های مهندسی آن ها از اصول اولیه کار است . در این راستا ارزیابی ویژگی های فیزیکی نقش مهمی دارند. در این تحقیق ارتباط بین خصوصصیات فیزیکی و میزان دوام داری سنگ های استخراج شده از 11 معدن جهت کاربرد در موج شکن جدید بندر انزلی بررسی شده است . بدین منظور از سنگ های دپو شده در بدنه ی موج شکن و همچنین از دو معدن تأمین کننده ی سنگ برای موج شکن نمونه برداری صورت گرفت. آزمایشات تعیین خواص فیزیکی شامل دانسیته و وزن مخصوص، جذب آب و تخلخل بر روی نمونه ها صورت گرفت. همچنین به منظور تعیین شاخص دوام، آزمایش تعیین شاخص دوام وارفتگی در 15 سیکل بر روی نمونه ها انجام شد. در نهایت مشخص شد که هرچه سنگ خواص فیزیکی بهتری داشته باشد، دوام داری آن افزایش می یابد.

کلمات کلیدی

, مصالح سنگی, ویژگی های فیزیکی, دوام داری, موج شکن جدید بندر انزلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023293,
author = {توحیدی کرندق, وحیده and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and محمدرضا نیکودل},
title = {ارزیابی ارتباط بین ویژگی های فیزیکی و دوام داری سنگ های مصرفی در موج شکن جدید بندر انزلی},
booktitle = {هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {مصالح سنگی، ویژگی های فیزیکی، دوام داری، موج شکن جدید بندر انزلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی ارتباط بین ویژگی های فیزیکی و دوام داری سنگ های مصرفی در موج شکن جدید بندر انزلی
%A توحیدی کرندق, وحیده
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A محمدرضا نیکودل
%J هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2011

[Download]