هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2011-09-04

عنوان : ( ارزیابی پایداری تکیه گاه چپ سد قردانلو )

نویسندگان: حسین هدایتی تلوکی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناهید وطن پور , حسین ترشیزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی پایداری تکیه گاه سدها به منظور جلوگیری از لغزش های احتمالی و آسیب رساندن به سدها در هنگام احداث و بهره برداری این سازه ها امری لازم و ضروری است. در این تحقیق پایداری تکیه گاه چپ سد قردانلو در شمال غربی شهر بجنورد مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا با انجام مطالعات صحرایی مشخصات ناپیوستگی ها درمنطقه تحلیل گردید . آنالیز داده های ساختاری Dips برداشت و سپس سیستم ناپیوستگی ها در منطقه با استفاده از نرم افزار نشان می دهد که سه دسته ناپیوستگی اصلی و ناپیوستگی های فرعی سیستم ناپیوستگی در ساختگاه سد را تشکیل می دهد. به علاوه جهت تکمیل اطلاعات، آزمایشات آزمایشگاهی برش مستقیم، مقاومت تک محوری و تعیین وزن واحد حجم سنگ بر روی نمونه های سنگی انجام گرفت. در ادامه احتمال رخ داد لغزش و ریزش در تکیه گاه چپ سد تحلیل گردید . و جهت تحلیل حرکات EZslide در این مرحله جهت تحلیل احتمال رخ داد لغزش های صفحه ای و گوه ای از نرم افزار استفاده گردید. براساس تحلیل های انجام شده احتمال رخ داد لغزش های صفحه ای و گوه Rocfall ریزشی از نرم افزار ای وجود ندارد، اما این تکیه گاه مستعد حرکات ریزشی و واژگونی ارزیابی شده است.

کلمات کلیدی

, ناپایداری, تکیه گاه سد, لغزش, ریزش سنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023296,
author = {هدایتی تلوکی, حسین and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and ناهید وطن پور and حسین ترشیزی},
title = {ارزیابی پایداری تکیه گاه چپ سد قردانلو},
booktitle = {هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2011},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {ناپایداری، تکیه گاه سد، لغزش، ریزش سنگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی پایداری تکیه گاه چپ سد قردانلو
%A هدایتی تلوکی, حسین
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A ناهید وطن پور
%A حسین ترشیزی
%J هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2011

[Download]