هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2011-09-04

عنوان : ( بررسی فرونشست دشت مهیار جنوبی و تأثیر شکاف های ناشی از آن بر زمین های کشاورزی )

نویسندگان: رضا صالحی اسفندارانی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , مریم دهقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پدیده نشست زمین در دهه های اخیر معضلات زیادی را برای زمین های کشاورزی، مناطق مسکونی، جاده ها، کانال های آبرسانی، خطوط انتقال نیرو.. در برخی از دشت های استان اصفهان بوجود آورده است. یکی از این مناطق دشت مهیار جنوبی می باشد. این دشت در چند سال اخیر با پدیده نشست زمین در اثر برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی روبرو بوده است. با شناسایی علل موثر در شکل گیری این پدیده می توان راهکار های مناسبی را جهت مقابله با آن اتخاذ نمود و از طرفی نگرشی جامع و سیستمی ایجاب می نماید که تمامی فرآیند های طبیعی (هیدرواستاتیکی، ژئوتکنیکی، کلیماتیکی و ...) تاثیر گذار بر این پدیده بررسی و تحلیل گردد. در این مقاله با بررسی مطالعات زمین شناسی و هیدروژئولوژی به رشد روز افزون این پدیده در دشت مهیار جنوبی پرداخته شده است. افت حدود 40 سانتیمتری سطح آب زیرزمینی در سال، زمینه مساعدی را جهت رخداد این پدیده ناگوار را در دشت مهیار جنوبی فراهم آورده است. در ادامه با بررسی شکل و وضعیت پراکندگی شکافها در دشت و تأثیرات ناشی از شکافها بر مناطق مسکونی، صنعتی و کشاورزی پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, فرونشست زمین, برداشت آب زیرزمینی, دشت مهیار جنوبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023301,
author = {صالحی اسفندارانی, رضا and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and مریم دهقانی},
title = {بررسی فرونشست دشت مهیار جنوبی و تأثیر شکاف های ناشی از آن بر زمین های کشاورزی},
booktitle = {هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2011},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {فرونشست زمین، برداشت آب زیرزمینی، دشت مهیار جنوبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فرونشست دشت مهیار جنوبی و تأثیر شکاف های ناشی از آن بر زمین های کشاورزی
%A صالحی اسفندارانی, رضا
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A مریم دهقانی
%J هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2011

[Download]