هفتمین کنگره علوم باعبانی ایران , 2011-09-05

عنوان : ( شناخت و بررسی اسیدهای چرب، مواد آنتی اکسیداتیو و پراکسید روغن در پسته دانشمندی و مقایسه آن با برخی ارقام غالب در استان خراسان )

نویسندگان: شاهین دانشمندی , مجید عزیزی ارانی , رضا فرهوش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناخت و بررسی اسیدهای چرب، مواد آنتی اکسیداتیو و پراکسید روغن در پسته دانشمندی و مقایسه آن با برخی ارقام غالب در استان خراسان

کلمات کلیدی

, پسته دانشمندی, اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع, آنتی اکسیدان, عدد ژراکسید, عدد اسیدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023532,
author = {شاهین دانشمندی and عزیزی ارانی, مجید and فرهوش, رضا},
title = {شناخت و بررسی اسیدهای چرب، مواد آنتی اکسیداتیو و پراکسید روغن در پسته دانشمندی و مقایسه آن با برخی ارقام غالب در استان خراسان},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم باعبانی ایران},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {پسته دانشمندی، اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع، آنتی اکسیدان، عدد ژراکسید، عدد اسیدی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناخت و بررسی اسیدهای چرب، مواد آنتی اکسیداتیو و پراکسید روغن در پسته دانشمندی و مقایسه آن با برخی ارقام غالب در استان خراسان
%A شاهین دانشمندی
%A عزیزی ارانی, مجید
%A فرهوش, رضا
%J هفتمین کنگره علوم باعبانی ایران
%D 2011

[Download]