چهارمین همایش بین المللی روان پزشکی کودک و نوجوان , 2011-10-11

عنوان : ( بررسی اثر بخشی گروه درمانی منطقی هیجانی(RET) در مدیریت خشم کودکان بی سرپرست و بدسرپرست )

نویسندگان: حمیده پورگنابادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سید محسن اصغری نکاح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کودکان آسیب پذیرترین قشر جامعه و سرمایه های آینده جامعه می باشند، امروزه کودکان زیادی به دلیل مسائلی نظیر فقر مالی، مشکلات فرهنگی، بهداشت روانی و ... کانون خانواده را از دست می دهند و با وضعیت دشوار بی سرپرست مواجه می شوند. کودکان بی سرپرست و بدسرپرست هم از نظر محرومیت از خانواده و هم به دلیل موقعیت های نامناسب زندگی در شبانه روزی ها و مراکز نگهداری در معرض آسیب های هیجانی متعددی قرار می گیرند. یکی از این آسیب ها برانگیختگی هیجانی و خشم است، لذا مدیریت خشم در این کودکان نیازمند مداخلات درمانی ویژه ای می باشد. این پژوهش کاربردی و شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل نما بوده است. و در نهایت می توان نتیجه گرفت که گروه درمانی مبتنی بر RET موجب بهبود مهارتهای مدیریت خشم کودکان بی سرپرست و بدسرپرست می شود.

کلمات کلیدی

, کودکان بی سرپرست و بدسرپرست, گروه درمانی منطقی هیجانی, مدیریت خشم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023759,
author = {پورگنابادی, حمیده and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and اصغری نکاح, سید محسن},
title = {بررسی اثر بخشی گروه درمانی منطقی هیجانی(RET) در مدیریت خشم کودکان بی سرپرست و بدسرپرست},
booktitle = {چهارمین همایش بین المللی روان پزشکی کودک و نوجوان},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، گروه درمانی منطقی هیجانی، مدیریت خشم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر بخشی گروه درمانی منطقی هیجانی(RET) در مدیریت خشم کودکان بی سرپرست و بدسرپرست
%A پورگنابادی, حمیده
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A اصغری نکاح, سید محسن
%J چهارمین همایش بین المللی روان پزشکی کودک و نوجوان
%D 2011

[Download]