اولین همایش ملی انار , 2011-10-05

عنوان : ( استفاده از روش غیر تخریبی MRI در تشخیص کرم گلوگاه انار )

نویسندگان: حمیده فاطمی تاج الدین , مجید عزیزی ارانی , قربان صفاییان لایین , هادی زارع ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

1

کلمات کلیدی

1
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024077,
author = {فاطمی تاج الدین, حمیده and عزیزی ارانی, مجید and قربان صفاییان لایین and هادی زارع},
title = {استفاده از روش غیر تخریبی MRI در تشخیص کرم گلوگاه انار},
booktitle = {اولین همایش ملی انار},
year = {2011},
location = {فردوس, ايران},
keywords = {1},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از روش غیر تخریبی MRI در تشخیص کرم گلوگاه انار
%A فاطمی تاج الدین, حمیده
%A عزیزی ارانی, مجید
%A قربان صفاییان لایین
%A هادی زارع
%J اولین همایش ملی انار
%D 2011

[Download]