دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر , 2011-10-26

عنوان : ( تاثیر سوپرجاذب پلیمری در شرایط تنش کم آبی بر خصوصیات بذری نازبوی معطر )

نویسندگان: شاهین دانشمندی , مجید عزیزی ارانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

1

کلمات کلیدی

1
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024407,
author = {شاهین دانشمندی and عزیزی ارانی, مجید},
title = {تاثیر سوپرجاذب پلیمری در شرایط تنش کم آبی بر خصوصیات بذری نازبوی معطر},
booktitle = {دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {1},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر سوپرجاذب پلیمری در شرایط تنش کم آبی بر خصوصیات بذری نازبوی معطر
%A شاهین دانشمندی
%A عزیزی ارانی, مجید
%J دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
%D 2011

[Download]