همایش ملی شیمی و صنعت , 2011-10-22

عنوان : ( بررسی محیط کشت های مختلف بر روی حلالیت پپتید ضدمیکروبی پلی-ال-آرژینین و رشد باکتری E.coli O157:H7 )

نویسندگان: محدثه سپاهی باغان , راضیه جلال , منصور مشرقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق، مطالعه اثر محیط کشت های مختلف بر روی حلالیت پلی-ال-آرژینین و رشد باکتری Escherichia coli O157:H7 و همچنین بررسی فعالیت ضدباکتریایی پلی-ال-آرژینین بر روی این باکتری در محیط کشت های PBS و TSB حاوی 0.1% گلوکز و پپتون است. بدین منظور رشد 24 ساعته باکتری در هریک از محیط کشت های مورد آزمایش TSB ، محیط کشت های حاوی مخلوط پپتون-گلوکز، پپتون- عصاره مخمر، پپتون-گلوکز- نمک، پپتون- عصاره مخمر- نمک، PBS و PBS ،LB با درصد های مختلف از پپتون و گلوکز و همچنین برهمکنش هر یک از محیط های مذکور با پلی-ال-آرژینین (با غلظت 0.25mg/ml) بررسی شد. نتایج نشان داد که باکتری در محیطهای PBS و LB ،TSB با درصد بالایی از پپتون (بیش از 0.1%) به خوبی رشد نموده و پلی-ال-آرژینین در این محیط ها رسوب می کند. به نظر میرسد که رسوب مشاهده شده به دلیل برهمکنش پلی -ال-آرژینین با اجزای با بار منفی محیط کشت است. در محیط کشت PBS که حاوی 0.1% پپتون و 0.1% گلوکز بود رشد باکتری و عدم تشکیل رسوب پلی-ال-آرژینین مشاهده شد . حداقل غلظ ت ممانعت کننده از رشد MIC پلی -ال-آرژینین در این محیط کشت بدست آمد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اجزای محیط کشت، تاثیر قابل ملاحظه ای نه تنها بر روی 0.01562mg/ml رشد باکتری بلکه حلالیت پلی-ال-آرژینین و فعالیت ضدمیکروبی آن دارد.

کلمات کلیدی

, فعالیت ضدمیکروبی, پلی-ال-آرژینین, MIC , E.coli O157:H7.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024487,
author = {سپاهی باغان, محدثه and جلال, راضیه and مشرقی, منصور},
title = {بررسی محیط کشت های مختلف بر روی حلالیت پپتید ضدمیکروبی پلی-ال-آرژینین و رشد باکتری E.coli O157:H7},
booktitle = {همایش ملی شیمی و صنعت},
year = {2011},
location = {دامغان, ايران},
keywords = {فعالیت ضدمیکروبی، پلی-ال-آرژینین، MIC ،E.coli O157:H7.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی محیط کشت های مختلف بر روی حلالیت پپتید ضدمیکروبی پلی-ال-آرژینین و رشد باکتری E.coli O157:H7
%A سپاهی باغان, محدثه
%A جلال, راضیه
%A مشرقی, منصور
%J همایش ملی شیمی و صنعت
%D 2011

[Download]