دومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2011-07-06

عنوان : ( بررسی پترولوژیکی و آلتراسیون سنگهای آتشفشانی منطقه رونج واقع در جنوب شرق فریمان (جنوب شرقی مشهد) )

نویسندگان: بدیعه شهسواری علویجه , سیدمسعود همام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مورد مطالعه درزون ایران مرکزى،درشمال شرق ایران ودرجنوب شرقی فریمان واقع شده است.براساس مطالعات صحرایى وپتروگرافى؛ترکیب سنگ شناختی مجموعه موردمطالعه درمحدوده آندزیت- تراکى آندزیت- داسیت- آندزیت بازالت وتوف است که بخش اعظم رخنمون های سنگی منطقه را تشکیل می دهند و ازلحاظ سنى متعلق به پالئوسن- ائوسن است.بافت غالب دراین سنگهای ولکانیکی پورفیرى باخمیره میکرولیتى وگلومروفیرى است.کانیهاى اصلى شامل پلاژیوکلاز (آندزین- لابرادوریت) داراى ماکل آلبیتى و منطقه بندى نوسانى و در برخى موارد داراى انحلال و خوردگى است.آلکالى فلدسپات از نوع سانیدین و با ماکل کارلسباد بوده وکوارتز با ابعاد متغیر دیده می شود. پیروکسنهاى منوکلینیک بصورت ساب هدرال واز نوع اوژیت مى باشند که غالبا به اورالیت دگرسان شده اند.فنوکریست هاى آمفیبول به صورت ساب هدرال تا یوهدرال بوده و در اغلب نمونه ها حاشیه اى از آپاسیت اطراف آنها را فراگرفته است .گروهی از الیوین ها به کلریت و تعدادی به اید نگزیت تجزیه شده اند. شواهد میکروسکوپى ازجمله بافتهاى غیر تعادلى در پلاژیوکلازها (حالت زونه وانحلال) و آپاسیته شدن کانیهاى آبدارى چون آمفیبولها برآلایش ماگمایى توده ولکانیکى دلالت دارد.کانیهاى فرعى شامل بیوتیت ؛ آپاتیت وکانى هاى فلزى (مگنتیت تیتان دار)مى باشند. آندزیت وتراکی آندزیت ها اکثرا دارای آلتراسیون پروپلیتیک ، سیلیسی وکلریتی بوده ودر مناطق خاص آلتراسیون های سریسیتی و آرژیلیک نیز مشاهده شده است.سریسیت ،کائولینیت ،کلریت ،هماتیت،ایدنگزیت وکلسیت ازجمله کانیهای دگرسانی می باشند . اکسید آهن به صورت کانیهای مگنتیت و هماتیت در وا حدهای آندزیت بازالت و بازالت و مس به صورت کربناتهای مس (مالاکیت وآزوریت) در واحدهای آندزیت وتراکی آندزیت های منطقه مشاهده می شود.

کلمات کلیدی

, زون ایران مرکزی , رونج , آندزیت , پالئوسن- ائوسن , آلتراسیون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025060,
author = {شهسواری علویجه, بدیعه and همام, سیدمسعود},
title = {بررسی پترولوژیکی و آلتراسیون سنگهای آتشفشانی منطقه رونج واقع در جنوب شرق فریمان (جنوب شرقی مشهد)},
booktitle = {دومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2011},
location = {خرم اباد, ايران},
keywords = {زون ایران مرکزی ، رونج ، آندزیت ، پالئوسن- ائوسن ، آلتراسیون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پترولوژیکی و آلتراسیون سنگهای آتشفشانی منطقه رونج واقع در جنوب شرق فریمان (جنوب شرقی مشهد)
%A شهسواری علویجه, بدیعه
%A همام, سیدمسعود
%J دومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2011

[Download]