هویت شهر, دوره (5), شماره (7), سال (2010-10) , صفحات (131-140)

عنوان : ( تحلیل و ارزیابی معماری جمعی بر مبنای شاخصه های احساس جمعی )

نویسندگان: حامد کامل نیا , سید غلامرضا اسلامی , پیروز حناچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از مشارکت کاربران در فرآیند طراحی ....

کلمات کلیدی

, معماری جمعی, شهر دوستار کودک, مدرسه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025091,
author = {کامل نیا, حامد and سید غلامرضا اسلامی and پیروز حناچی},
title = {تحلیل و ارزیابی معماری جمعی بر مبنای شاخصه های احساس جمعی},
journal = {هویت شهر},
year = {2010},
volume = {5},
number = {7},
month = {October},
issn = {1735-9562},
pages = {131--140},
numpages = {9},
keywords = {معماری جمعی، شهر دوستار کودک،مدرسه، مشارکت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل و ارزیابی معماری جمعی بر مبنای شاخصه های احساس جمعی
%A کامل نیا, حامد
%A سید غلامرضا اسلامی
%A پیروز حناچی
%J هویت شهر
%@ 1735-9562
%D 2010

[Download]