اولین کنگره بین المللی مامایی و بهداشت باروری ایران , 2011-05-24

عنوان : ( مقایسه تاثیر دو روش آموزشی ایفای نقش و سخنرانی بر اگاهی و نگرش زنان نخست باردار در باره نوع زایمان )

نویسندگان: زهرا عابدیان , مریم نوایی , سهید ابراهیم زاده , حسین جعفری ثانی , آرین آرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش آموزشی ایفای نقش بر اگاهی و نگرش زنان نخست باردار در باره نوع زایمان در مقایسه با روش سخنرانی تاثیر بیشتری دارد.

کلمات کلیدی

, روش آموزشی ایفای نقش , روش سخنرانی , اگاهی , نگرش , زنان نخست باردار , نوع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025127,
author = {زهرا عابدیان and مریم نوایی and سهید ابراهیم زاده and جعفری ثانی, حسین and آرین آرانی},
title = {مقایسه تاثیر دو روش آموزشی ایفای نقش و سخنرانی بر اگاهی و نگرش زنان نخست باردار در باره نوع زایمان},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی مامایی و بهداشت باروری ایران},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {روش آموزشی ایفای نقش - روش سخنرانی -اگاهی -نگرش -زنان نخست باردار - نوع زایمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه تاثیر دو روش آموزشی ایفای نقش و سخنرانی بر اگاهی و نگرش زنان نخست باردار در باره نوع زایمان
%A زهرا عابدیان
%A مریم نوایی
%A سهید ابراهیم زاده
%A جعفری ثانی, حسین
%A آرین آرانی
%J اولین کنگره بین المللی مامایی و بهداشت باروری ایران
%D 2011

[Download]