همایش ملی انار , 2011-10-05

عنوان : ( نگرشی به مدیریت زیست مند (اکولوژیک) گیاهان هرز در باغات انار )

نویسندگان: احسان اله زیدعلی , آرزو حیدرزاده محمدرضاخان , یحیی سلاح ورزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انار با نام علمی Punica granatum از خانواده Punicaceae درخت یا درختچه ای است که در اقلیم های نیمه گرمسیری و مدیترانه ای می روید. علف های هرز از جمله آفات مهم باغات انار هستند که موجب کاهش عملکرد و کیفیت این محصول می شود. کنترل علف های هرز با چالش و هزینه های فراوانی جهت کاستن از مشکل آنها همراه می باشد. بیولوژی، اکولوژی و ساختار جمعیت علف های هرز و علاوه بر این، تنوع بسیار زیاد این خصوصیات در بین گونه های مختلف علف های هرز و عدم اطلاع انسان از رفتارهای این گیاهان، کنترل کامل آنها را دچار پیچیدگی خاص کرده است. تبعات مبارزه شیمیایی از نظر آلودگی محیط زیست و نیز خطرات کاربرد علفکش ها برای سلامت انسان، گسترش روز افزون پدیده مقاومت گیاهان هرز به علفکش ها، روند کند معرفی علفکش های جدید وکنارگذاشتن علف کش های قدیمی، همگی گویای ضرورت روآوری به روش های مؤثر جایگزینی مانند کنترل زیستی گیاهان هرز است که کمترین تداخل را با محیط زیست دارند و گام مهمی در رابطه با برنامه های کشاورزی پایدار محسوب می شوند. در این مقاله سعی شده تا حد امکان در رابطه با روشهای غیر شیمیایی مهار گیاهان هرز اطلاعاتی کاربردی بیان شود.

کلمات کلیدی

, انار, علف هرز, علفکش, محیط زیست, کنترل زیستی, مدیریت پایدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025227,
author = {زیدعلی, احسان اله and حیدرزاده محمدرضاخان, آرزو and سلاح ورزی, یحیی},
title = {نگرشی به مدیریت زیست مند (اکولوژیک) گیاهان هرز در باغات انار},
booktitle = {همایش ملی انار},
year = {2011},
location = {فردوس, ايران},
keywords = {انار، علف هرز، علفکش، محیط زیست، کنترل زیستی، مدیریت پایدار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نگرشی به مدیریت زیست مند (اکولوژیک) گیاهان هرز در باغات انار
%A زیدعلی, احسان اله
%A حیدرزاده محمدرضاخان, آرزو
%A سلاح ورزی, یحیی
%J همایش ملی انار
%D 2011

[Download]