دومین کنفرانس سالانه فیزیک ذرات , 2011-11-23

عنوان : ( پلاسمای کوارک-گلوئون در جهان آغازین )

نویسندگان: نرجس شهامت ده سرخ , کورش جاویدان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهان اولیه تخت، همگن و همسانگرد لا متریک روبرتسون-واکر پر شده از پلاسمای کوارک گلوئون در نظر گرفته شده است. نشان داده می شود که لا در نظر گرفتن گرانروی و اثرات آن، این جهان تکینگی اولیه ندارد

کلمات کلیدی

, پلاسمای کوارک-گلوئون, جهان آغازین,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025241,
author = {شهامت ده سرخ, نرجس and جاویدان, کورش},
title = {پلاسمای کوارک-گلوئون در جهان آغازین},
booktitle = {دومین کنفرانس سالانه فیزیک ذرات},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {پلاسمای کوارک-گلوئون، جهان آغازین، گرانروی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پلاسمای کوارک-گلوئون در جهان آغازین
%A شهامت ده سرخ, نرجس
%A جاویدان, کورش
%J دومین کنفرانس سالانه فیزیک ذرات
%D 2011

[Download]