دومین کنفرانس سالانه فیزیک ذرات , 2011-11-23

عنوان : ( اعتبار سنجی فهرستهای فیزیکی الکترومغناطیس در GEANT4 )

نویسندگان: مهسا گلدار , اعظم قاآنی غلامحسینی , سمانه صنعتگر , شهربانو رنجبر , مجید منصوری , کورش جاویدان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فهرستهای فیزیکی الکترومغناطیس در GEANT4 در تابش ترمزی و ایجاد فوتو چایون مورد اعتبارسنجی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, شبیه سازی مونت کارلو- الکترومغناطیس, GEANT4
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025242,
author = {گلدار, مهسا and قاآنی غلامحسینی, اعظم and صنعتگر, سمانه and رنجبر, شهربانو and منصوری, مجید and جاویدان, کورش},
title = {اعتبار سنجی فهرستهای فیزیکی الکترومغناطیس در GEANT4},
booktitle = {دومین کنفرانس سالانه فیزیک ذرات},
year = {2011},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {شبیه سازی مونت کارلو- الکترومغناطیس، GEANT4},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اعتبار سنجی فهرستهای فیزیکی الکترومغناطیس در GEANT4
%A گلدار, مهسا
%A قاآنی غلامحسینی, اعظم
%A صنعتگر, سمانه
%A رنجبر, شهربانو
%A منصوری, مجید
%A جاویدان, کورش
%J دومین کنفرانس سالانه فیزیک ذرات
%D 2011

[Download]