جداسازی و پدیده های انتقال, دوره (21), شماره (2), سال (2011-9) , صفحات (83-90)

عنوان : ( بهینه سازی سیستم های غشایی و ترکیبی به منظور شیرین سازی گاز طبیعی )

نویسندگان: محسن حیدری , مهدی پورافشاری چنار , مجید پاکیزه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مزایای سیستم غشایی از قبیل سرمایه گذاری اولیه پایین، فضای اندک مورد نیاز و نیز سهولت افزایش مقیاس موجب شده است تا در چند دهه اخیر استفاده از غشاء برای شیرین سازی گاز مورد توجه قرار بگیرد. برای این منظور سیستم غشایی را به صورت مجزا و یا به صورت ترکیبی با واحد آمین استفاده می کنند. در طراحی فرآیند های شیرین‌سازی گاز، ارزیابی اقتصادی و بهینه‌سازی فرآیند از بخش‌های مهم می باشند. هدف از این مقاله ارزیابی اقتصادی و بهینه‌سازی سیستم‌های غشائی و ترکیبی به منظور کاربرد در پالایشگاه‌های گاز می‌باشد. در این راستا، ابتدا پارامترهای مهم بهینه‌سازی (نسبت سطوح مراحل و فشار جریان تراوش-یافته از مراحل) در سیستم غشایی دومرحله ای شناسائی شده و مقادیر بهینه آنها بر مبنای اطلاعات گاز ورودی به یک پالایشگاه به دست آمده است. سپس بهینه‌سازی میزان حذف گازهای اسیدی توسط غشاء و نوع ساختار غشایی در تکنولوژی ترکیبی حاصل گردیده است. نتایج بهینه‌سازی نشان داد که در غلظت‌های کم تا متوسط (کمتر از 12%) گازهای اسیدی، سیستم ترکیبی با غشاء دومرحله ای هزینه کمتری در قیاس با سیستم ترکیبی با غشاء تک مرحله ای برای یک جریان گاز با سرعت MMSCFD 70 برخوردار می‌باشد.

کلمات کلیدی

, سیستم ترکیبی, بهینه سازی, ساختار غشایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025259,
author = {حیدری, محسن and پورافشاری چنار, مهدی and پاکیزه, مجید},
title = {بهینه سازی سیستم های غشایی و ترکیبی به منظور شیرین سازی گاز طبیعی},
journal = {جداسازی و پدیده های انتقال},
year = {2011},
volume = {21},
number = {2},
month = {September},
issn = {2228-5490},
pages = {83--90},
numpages = {7},
keywords = {سیستم ترکیبی، بهینه سازی، ساختار غشایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی سیستم های غشایی و ترکیبی به منظور شیرین سازی گاز طبیعی
%A حیدری, محسن
%A پورافشاری چنار, مهدی
%A پاکیزه, مجید
%J جداسازی و پدیده های انتقال
%@ 2228-5490
%D 2011

[Download]