دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2011-03-01

Title : ( بررسی اثر فرکانس پروازی حرکت فراز و فرود یک حشره )

Authors: Mohammad Hassan Djavareshkian , Amirreza Faghihi , SEYEDALI SAHAF , Ahmad Parsania ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در این تحقیق, جریان غیردائم لزج گذرنده از روی بالواره حین حرکت فراز و فرود (Plunging)توسط یک روش عددی شبیه سازی شده است. در روند عددی از روش حجم محدود بر مبنای الگوریتم فشار مبنا به همراه مدل توربولانس اسپالارت الماراس استفاده گردیده است. اثر حرکت فراز و فرود خالص آرام (15/1=ω) و سریع (46/2=ω) با هم مقایسه شده و اثر فرکانس پروازی روی تولید نیروی برآ و رانش بررسی شد. همچنین نحوه تشکیل دنباله گردابه ها از لبه حمله و لبه فرار و اثر آنها روی نیروهای آیرودینامیکی بررسی شده است. بمنظور اعتبار سنجی شبیه سازی انجام شده قسمتی از محاسبات با نتایج تجربی و عددی منتشر شده مقایسه شده که روند شبیه سازی را تایید می نماید.

Keywords

, حرکت فراز و فرود, دنباله گردابه, ریزپهپاد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025683,
author = {Djavareshkian, Mohammad Hassan and Faghihi, Amirreza and SAHAF, SEYEDALI and Parsania, Ahmad},
title = {بررسی اثر فرکانس پروازی حرکت فراز و فرود یک حشره},
booktitle = {دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران},
year = {2011},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {حرکت فراز و فرود-دنباله گردابه-ریزپهپاد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر فرکانس پروازی حرکت فراز و فرود یک حشره
%A Djavareshkian, Mohammad Hassan
%A Faghihi, Amirreza
%A SAHAF, SEYEDALI
%A Parsania, Ahmad
%J دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
%D 2011

[Download]