شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2011-03-08

Title : ( لحاظ نمودن محدودیت حافظه جهت زمان‌بندی بار محاسباتی تقسیم‌پذیر با در نظر گرفتن بازگشت نتایج )

Authors: Javad Hamidzadeh , Reza Monsefi ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در این مقاله برای زمان‌بندی بار محاسباتی تقسیم‌پذیر با درنظرگرفتن توأم بازگشت نتایج و محدودیت حافظه، یک مدل ریاضی و حل آن، ارائه شده است. یکی از اهداف زمان‌بندی در این‌گونه سیستم‌ها، کمینه‌سازی زمان کل پاسخ است. تاکنون الگوریتمی معین با پیچیدگی زمانی چند جمله‌ای که بتواند در تمام حالت‌ها جواب بهینه را تولید کند، برای این منظور ارائه نشده است. این مساله مانند مسائل ترکیباتی، پیچیده به نظر می‌رسد و راه حل‌های موجود برای آن، راه حل‌های ابتکاری است. در این مقاله، مدل پیشنهادی با استفاده از روش توابع پرکننده و انشعاب و تحدید، حل شده است. با انجام شبیه‌سازی و مقایسه نتایج مشاهده می‌شود که این راه حل‌ها‌، در مقایسه با سایر روش‌های موجود جواب‌های بهتری تولید می‌کنند. در میان روش‌های موجود، الگوریتم‌ پیشنهادی از میانگین کل درصد خطای نسبی کمتری برخوردار است.

Keywords

, محدودیت حافظه, تابع پرکننده(Filled Function), زمان بندی, بار محاسباتی تقسیم پذیر, بازگشت نتایج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025767,
author = {Hamidzadeh, Javad and Monsefi, Reza},
title = {لحاظ نمودن محدودیت حافظه جهت زمان‌بندی بار محاسباتی تقسیم‌پذیر با در نظر گرفتن بازگشت نتایج},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2011},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {محدودیت حافظه،تابع پرکننده(Filled Function)،زمان بندی،بار محاسباتی تقسیم پذیر،بازگشت نتایج},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T لحاظ نمودن محدودیت حافظه جهت زمان‌بندی بار محاسباتی تقسیم‌پذیر با در نظر گرفتن بازگشت نتایج
%A Hamidzadeh, Javad
%A Monsefi, Reza
%J شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
%D 2011

[Download]