اولین کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01

عنوان : ( بررسی تأثیر سرب بر تکوین مگس سرکه )

نویسندگان: صابره صفائی , ناصر مهدوی شهری , مسعود فریدونی , فرهنگ حداد , امید میرشمسی کاخکی , ملیحه پیرایش شیرازی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آلودگی فلزات سنگین یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی در کشورهای صنعتی است که در بین آنها سرب شایع ترین عامل آلوده کننده است ...

کلمات کلیدی

, سمیت سرب, فلزات سنگین, تفییرات مورفومتریک, سرعت تکوین, تفریخ تخمها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025954,
author = {صفائی, صابره and مهدوی شهری, ناصر and فریدونی, مسعود and حداد, فرهنگ and میرشمسی کاخکی, امید and پیرایش شیرازی نژاد, ملیحه},
title = {بررسی تأثیر سرب بر تکوین مگس سرکه},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سمیت سرب، فلزات سنگین، تفییرات مورفومتریک، سرعت تکوین، تفریخ تخمها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر سرب بر تکوین مگس سرکه
%A صفائی, صابره
%A مهدوی شهری, ناصر
%A فریدونی, مسعود
%A حداد, فرهنگ
%A میرشمسی کاخکی, امید
%A پیرایش شیرازی نژاد, ملیحه
%J اولین کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی
%D 2011

[Download]